איגוד השייט

איגוד השייט הישראלי

iya@netvision.net.il

03-6482860