תפריט

Directorate


Ron Chaimovski

Ron Chaimovski
Chairman
Matti Steiner

Matti Steiner
CEO
Eitan Barak

Eitan Barak

Jacob marmur

Jacob marmur

Gili Lustig

Gili Lustig

Sam Ulpiner

Sam Ulpiner

Eyal Kitzis

Eyal Kitzis

Sharona Hershko

Sharona Hershko

Moti Ambram

Moti Ambram

Alon Soler

Alon Soler

Arie Zeif

Arie Zeif

Dafna Har Even

Dafna Har Even

Rakefet Ramigolski

Rakefet Ramigolski

Yoram Erenstein

Yoram Erenstein

Nir Sevillia

Nir Sevillia

Issy Vinter

Issy Vinter

Moshe Goldstein

Moshe Goldstein

News

Stop

Contact

Please fill the form
and we will back shortly