תפריט
מכרזים   
ראשי >  מכרזים
פרסומים אלו הינם לידיעה כללית בלבד
הפרטים המלאים והמחייבים אודות מכרזים אלו – מופיעים במסמכים שנרכשו מהחברה בלבד.
לפרטים נוספים יש לפנות לענת דואני, מנהלת הכספים
בטלפון: 03-6496464 או בדוא״ל  anat@nsc.org.il
 

מכרז פומבי - 2/2021

מס' 2/2021
להשכרה שטח של 12מ"ר משרדים/ שירותי תמיכה ומעטפת והכול בזיקה לספורט
הורד

מכרז פומבי - 3/2021

מס' 3/2021
השכרת שטח של 80 מ"ר משרדים/שירותי תמיכה ומעטפת והכול בזיקה לספורט
הורד

מכרז פומבי - 4/2021

מס' 4/2021
השכרת שטח של 130 מ"ר למטרת אימון גופני בשיטת פילאטיס
הורד