תפריט
מכרזים   
ראשי >  מכרזים
פרסומים אלו הינם לידיעה כללית בלבד
הפרטים המלאים והמחייבים אודות מכרזים אלו – מופיעים במסמכים שנרכשו מהחברה בלבד.
לפרטים נוספים יש לפנות לענת דואני, מנהלת הכספים
בטלפון: 03-6496464 או בדוא״ל  anat@nsc.org.il
 

הבהרה 2 - מכרז פומבי - 9/2022

מס' 9/2022
מכרז פומבי מס' 9/2022 לניהול ותפעול בית ספר לטניס במתחם הטניס רוקח 6
הורד

הבהרה - מכרז פומבי - 9/2022

מס' 9/2022
מכרז פומבי מס' 9/2022 לניהול ותפעול בית ספר לטניס במתחם הטניס רוקח 6
הורד

הבהרה 2 - מכרז פומבי - 6/2022

מס' 6/2022
הבהרה - מכרז פומבי לניהול ותפעול חנות לציוד ואביזרי ספורט במבנה הרב ספורט
הורד

מכרז פומבי 9/2022

מס' 9/2022
מכרז פומבי מס' 9/2022 לניהול ותפעול בית ספר לטניס במתחם הטניס רוקח 67
הורד

הבהרה - מכרז פומבי - 6/2022

מס' 6/2022
חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ ("החברה״) מכרז פומבי מס' 6/2022 לקבלת הרשאה לניהול ותפעול חנות לציוד ואביזרי ספורט בבניין הרב ספורט שבמרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ מסמך הבהרות מספר 1 מיום 17/7/2022
הורד

הבהרה - מכרז פומבי - 5/2022

מס' 5/2022
מכרז פומבי מס' 5/2022 לקבלת הרשאה לניהול ותפעול מסעדה בבניין הרב ספורט שבמרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ מסמך הבהרות מספר 1 מיום 18/7/2022
הורד

מכרז פומבי 4/2022

מס' 4/2022
לניהול ותפעול בית קפה בבנין הרב ספורט שבמרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ
הורד

מכרז פומבי 6/2022

מס' 6/2022
מכרז פומבי לניהול ותפעול חנות לציוד ואביזרי ספורט במבנה הרב ספורט
הורד

מכרז פומבי 5/2022

מס' 5/2022
מכרז פומבי לניהול והפעלה של מסעדה בבניין הרב ספורט
הורד

הבהרה - מכרז משותף - 5/2022

מס' 5/2022
מכרז משותף 5/2022 לאספקת ציוד ומוצרי תחזוקה לחברת היכלי הספורט תל אביב - יפו בע"מ ולחברת מרכז הספורט הלאומי ת"א
הורד

הבהרה 2 - מכרז פומבי משותף - 4/2022

מס' 4/2022
מכרז משותף מס' 4 למתן שירותי ניקיון ואחזקה במתקני חברת היכלי הספורט תל אביב – יפו בע"מ ומרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ הבהרה בנוגע לנספח 1 להסכם ההתקשרות
הורד

הבהרה - מכרז פומבי משותף - 4/2022

מס' 4/2022
מכרז פומבי 4/2022משותף משותף להיכלי הספורט ולמרכז הספורט לקבלת שירותי ניקיון למתקני החברות
הורדהורד

מכרז משותף 5/2022

מס' 5/2022
מכרז משותף 5/2022 לאספקת ציוד ומוצרי תחזוקה לחברת היכלי הספורט תל אביב - יפו בע"מ ולחברת מרכז הספורט הלאומי ת"א
הורד

4-2022 דחיית מועד הגשה

מס' 4-2022
הורד

ספק יחיד 00/2022

מס' 00/2022
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - להקמה ותפעול של מגרשי פאדבול
הורד

הבהרה שניה - מכרז 8/2022

מס' 8/2022
אספקה והתקנת מערכת קול בוולודרום
הורד

מכרז פומבי - 3/2022

מס' 3/2022
יועץ לתכנון ושדרוג אצטדיון האתלטיקה הקלה במרכז הספורט הלאומי ת"א
הורד

הבהרה מכרז 8/2022

מס' 8/2022
אספקה והתקנת מערכת קול בוולודרום
הורד

מכרז פומבי משותף - 4/2022

מס' 4/2022
מכרז פומבי 4/2022 משותף להיכלי הספורט ולמרכז הספורט לקבלת שירותי ניקיון למתקני החברות
הורד

מכרז 8/2022

מס' 8/2022
מכרז פומבי לאספקה והתקנה של מערכת קול בוולודרום הלאומי ע"ש סילבן אדמס שבמרכז הספורט הלאומי ת"א
הורד

קול קורא 1/2022

מס' 1/2022
קול קורא לתכנון וניהול של תוכנית חדשנות ויוזמות טכנולוגיות בתחום הספורט
הורד

הבהרה 2 - מכרז פומבי - 1/2022

מס' 1/2022
הבהרה מכרז החלפת יחידת קירור ומשאבות
הורד

הבהרה - מכרז פומבי - 1/2022

מס' 1/2021
החלפת יחידת קירור ומשאבות
הורד

מכרז פומבי 1.2022

מס' 1/2022
מכרז לעבודות והחלפת יחידת קירור ומשאבות - 1/2022
הורד

הבהרה - מכרז פומבי - 2/2022

מס' 2/2022
מכרז פומבי בית קפה ומרכז חוויתי לקהילת רוכבי האופניים - 2/2022
הורד

מכרז פומבי 2/2022

מס' 2/2022
מכרז פומבי בית קפה ומרכז חוויתי לקהילת רוכבי האופניים - 2/2022
הורד

מכרז פומבי - 7/2021 - הבהרה שניה

מס' 7/2021
הבהרה - שדרוג תאורת לד בטניס
הורד

מכרז פומבי 7/2021 - הבהרה

מס' 7/2021
הבהרה - שדרוג התאורה במגרשי הטניס
הורד

מכרז פומבי - 7/2021

מס' 7/2021
שדרוג התאורה במגרשי הטניס
הורד

הבהרה - החלפת תאורת לד

מס' 5/2021
הורד

אולם אירועים / מסעדה

מס' 6/2021
הפעלת אולם אירועים /מסעדה
הורד

מכרז פומבי להחלפה לתאורת לד

מס' 5/2021
הורד

הבהרה - החלפת תאורת לד

מס' 5/2021
להחלפת תאורה ממטל הלייד לתאורת לד בוולודרום הלאומי ע"ש סילבן אדמס במרכז הספורט הלאומי תל אביב.
הורד

מכרז פומבי - 2/2021

מס' 2/2021
להשכרה שטח של 12מ"ר משרדים/ שירותי תמיכה ומעטפת והכול בזיקה לספורט
הורד

מכרז פומבי - 3/2021

מס' 3/2021
השכרת שטח של 80 מ"ר משרדים/שירותי תמיכה ומעטפת והכול בזיקה לספורט
הורד

מכרז פומבי - 4/2021

מס' 4/2021
השכרת שטח של 130 מ"ר למטרת אימון גופני בשיטת פילאטיס
הורד

הבהרה - החלפת תאורת לד

מס' 5/2021
הורד