תפריט
איגוד האתלטיקה   
ראשי > רב ספורט > איגוד האתלטיקה

איגוד האתלטיקה

איגוד האתלטיקה בישראל הינו הגוף האחראי על ארגון וניהול פעילות האתלטיקה במדינת ישראל. בשנת 1996 התנתק האיגוד מן ההתאחדות לספורט והפך לגוף משפטי עצמאי – על-ידי התאגדות לעמותה הרשומה ברשם העמותות בישראל. איגוד האתלטיקה בישראל הינו הגוף המוכר על-ידי מדינת ישראל לצורך ריכוז וניהול ענף האתלטיקה במדינה, וכפועל יוצא מכך הוא הגוף הישראלי המייצג את המדינה כלפי הגופים הבין-לאומיים, כמו: ה-IAAF (התאחדות האתלטיקה העולמית), ה-EAA (התאחדות האתלטיקה האירופאית), התאחדויות אתלטיקה יבשתיות אחרות, התאחדויות אתלטיקה ארציות וכלפי גופים ציבוריים אחרים ברחבי העולם.

האיגוד תכנן את פעולותיו לטווחים קצרים, בינוניים וארוכים, תוך שהוא קשוב לשינויים הסביבתיים שבהם הוא פועל ומתאים עצמו לשינויים המתרחשים. המציאות הישראלית היא רבת שינויים, הן חברתית, הן מקצועית והן תקציבית, ולכן האיגוד הוא גמיש בתוכניותיו ויכול להציע שינויים מיידיים כתוצאה מרחשי הסביבה.
 

כתובת: שטרית 6 תל אביב
אתר אינטרנט:www.iaa.co.il
תמונת עסק איגוד האתלטיקה