תפריט
מכרזים   
ראשי >  מכרזים
פרסומים אלו הינם לידיעה כללית בלבד
הפרטים המלאים והמחייבים אודות מכרזים אלו – מופיעים במסמכים שנרכשו מהחברה בלבד.
לפרטים נוספים יש לפנות לענת דואני, מנהלת הכספים
בטלפון: 03-6496464 או בדוא״ל  anat@nsc.org.il
 

קול קורא -חדשנות בספורט

מס' 7/2024
הטמעת חדשנות בהיכלי ואירועי הספורט קול קורא SMART SPORTS CITY
הורד

מזנון אצטדיון אתלטיקה

מס' 6/2024
הזמנה להציע הצעות לקבלת הרשאה לניהול ותפעול מזנון במרכז האתלטיקה מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ
הורדהורד

שירותים רפואיים ופרה רפואיים

מס' 5/2024
הזמנה להציע הצעות לשכור שטח למטרת הפעלת מרכז למתן שירותים רפואיים ופרה רפואיים בתחומי הספורט (רפואת ספורט, פיזיותרפיה ואורתופדיה).
הורד

קול קורא - מתקני קיץ

מס' 2024
מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ קול קורא – הקמה ניהול ותפעול מתקני ספורט/אטרקציות ספורטיביות זמניות לתקופת הקיץ
הורדהורד

אחזקת מערכות ביוב

מס' 4/2024 משותף
הבהרה
הורד

מערכות תקשורת, בטחון ומולטימדיה

מס' 4/2024
הבהרה 3 - דחיית מועד הגשה ל 25.3.2024
הורד

אחזקת מערכות ביוב

מס' 4/2024 משותף
מכרז משותף לאחזקת מערכות ביוב ניקוז ושומן במתקני החברה
הורד

מערכות תקשורת, בטחון ומולטימדיה

מס' 4/2024
הבהרה 2 כולל דחיית צועד הגשה ופרוטוקול סיור קבלנים
הורדהורד

מערכות תקשורת בטחון ומולטימדיה

מס' 4/2024
הודעת הבהרה מס 1
הורדהורד

עמדות הטענה לרכב- הבהרה

מס' 1/2024
דחיית מועד הגשה
הורד

מערכות תקשורת, בטחון ומולטימדיה

מס' 4/2024
בהמשך להודעה קודמת - מצ"ב כתב הכמויות
הורד

מערכות תקשורת, בטחון ומולטימדיה

מס' 4/2024
אספקה והתקנה של ציוד ומערכות תקשורת , בטחון ומולטימדיה לבניין רב תכליתי חדש
הורדהורד

ייעוץ ביטוח וניהול סיכונים

מס' 2/2024
דחיית מועד הגשה
הורד

איטום גג אולם מכשירים - הבהרה 2

מס' 3/2024
הבהרה 2
הורד

ייעוץ ביטוח וניהול סיכונים

מס' 2/2024
הבהרה 1
הורד

עמדות טעינה לרכבים

מס' 1/2024
הבהרה 1 ודחיית מועד הגשה
הורדהורד

איטום גג אולם מכשירים -הבהרה 1

מס' 3/2024
הבהרה - סיור קבלנים
הורד

איטום גג אולם מכשירים

מס' 3/2024
איטום גג אולם מכשירים
הורדהורד

ייעוץ ביטוח וניהול סיכונים

מס' 2/2024
ייעוץ ביטוח וניהול סיכונים
הורד

עמדות טעינה לרכבים

מס' 1/2024
מכרז פומבי משותף 1/2024 לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, תפעול, תחזוקה וניהול של עמדות טעינה לרכבים חשמליים
הורד

שירותי סדרנות בחניונים

מס' 4/2023
דחיית מועד הגשה ומענה על שאלות הבהרה
הורדהורד

שירותי סדרנות בחניונים

מס' 4/2023
מכרז לאספקת שירותי סדרנות בחניונים בזמן אירועים ומשחקים
הורד

ציפוי סינטטי אתלטיקה - הבהרה

מס' 6/2023
הבהרה 1 - בנושא תמורה, מכרז ציפוי סינטטי אצטדיון האתלטיקה
הורדהורד

חנויות טניס - דחיית מועד הגשה

מס' 3/2023
מועד ההגשה החדש יהיה 8/6/2023 בשעה 12:00
הורד

חנויות טניס - הבהרה 3

מס' 3/2023
מכרז 3/2023 הזמנה להציע הצעות לניהול ותפעול חנויות טניס רוקח4/רוקח 67/ שטרית 2
הורד

בית ספר לטניס - הבהרה 2

מס' 4/2023
מכרז 4/2023 הצעות לניהול בית ספר לטניס - הבהרה 2
הורד

בית ספר לטניס - הבהרה

מס' 4/2023
ניהול ותפעול בית ספר לטניס רוקח 4 - הבהרה
הורד

חנות טניס - הבהרה 2

מס' 3/2023
מכרז חנויות טניס במתחמים רוקח 4, רוקח 67 ושטרית 2
הורד

ציפוי סינטטי באצטדיון האתלטיקה

מס' 6/2023
ציפוי סינטטי אצטדיון האתלטיקה הבהרה 1
הורד

חנות טניס - הבהרה

מס' 3/2023
מכרז פומבי לחנויות טניס במתחמי טניס- הבהרה 1
הורד

שדרוג אתלטיקה - הבהרה 2

מס' 5/2023
הבהרה 2 למכרז קבלן תשתיות לשדרוג אתלטיקה
הורדהורד

ציפוי סינטטי באצטדיון האתלטיקה

מס' 6/2023
ציפוי סינטטי למסלול האתלטי קה במרכז הספורט הלאומי תל אביב בע" מ לינק למסמכים https://telavivsport.sharepoint.com/:f:/s/ExternalData/EryybPiMtDFOiOqdbiYuHykBfAbq9EAxiqb-lt7FNIGrgQ?e=RY6djS
הורדהורד

שדרוג אתלטיקה - הבהרה

מס' 5/2023
בהמשך לסיור הקבלנים ולשאלות הבהרה שנשלחו, מצ"ב סיכום סיור הקבלנים וכן מסמך הבהרה לגבי רכישת ציוד הספורט. כמו כן, שימו לב תאריך ההגשה של המכרז נדחה ל 1.6.2023 בשעה 12:00
הורדהורד

חנות טניס

מס' 3/2023
הזמנה להציע הצעות לקבלת הרשאה לניהול ותפעול חנות לציוד ואביזרי טניס במתחמ י הטניס רוקח 67 / רוקח 4 / שיטרית 2
הורד

ניהול ותפעול בית ספר לטניס

מס' 4/2023
מכרז פומבי לניהול ותפעול בית ספר לטניס במתחם הטניס ברוקח 4 , תל-אבי ב
הורד

שדרוג אצטדיון האתלטיקה

מס' 5/2023
קבלן תשתיות ואספלט שדרוג אצטדיון האתלטיקה במרכז הספורט הלאומי ת"א קישור למסמכי המכרז https://telavivsport.sharepoint.com/:f:/s/ExternalData/Eh28jhvCNHRFnpIVBVkBNtkBF4CJ-9p5xLq4Qbo49hlRmQ?e=g7BRGB
הורדהורד

קול קורא - חדשנות בספורט

מס' 
חושבים שהמיזם שלכם יכול להתאים? אנא מלאו את הטופס בקישור הבא - https://forms.gle/kbYJuv7VGqDoK84M6 . לשאלות נוספות - מעיין אילוז, רכזת התכנית Smart Sports City | 052-4054189 | maayan@colosseumsport.com בהצלחה! מחכים למיזמים שלכם.
הורד

ביטוח אלמנטרי - הבהרה

מס' 2/2023
מכרז ביטוח אלמנטרי - הבהרה 1
הורד

הבהרה 2 - מכרז שילוט חוצות

מס' 1/2023
הבהרה 2 - שילוט חוצות
הורד

שילוט חוצות 1/2023

מס' 1/2023
הבהרה ראשונה
הורד

מכרז 2/2023 ביטוח אלמנטרי לחברה

מס' 2/2023
מכרז פומבי מס' 2/2023 לכיסוי מערך הביטוחים האלמנטריים של חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ
הורד

מכרז פומבי 1/2023

מס' 1/2023
מכרז שילוט חוצות - מרכז הספורט הלאומי ת"א
הורד