תפריט
מכרזים   
ראשי >  מכרזים
פרסומים אלו הינם לידיעה כללית בלבד
הפרטים המלאים והמחייבים אודות מכרזים אלו – מופיעים במסמכים שנרכשו מהחברה בלבד.
לפרטים נוספים יש לפנות לענת דואני, מנהלת הכספים
בטלפון: 03-6496464 או בדוא״ל  anat@nsc.org.il
 

מערכות תקשורת, בטחון ומולטימדיה

מס' 4/2024
בהמשך להודעה קודמת - מצ"ב כתב הכמויות
הורד

מערכות תקשורת, בטחון ומולטימדיה

מס' 4/2024
אספקה והתקנה של ציוד ומערכות תקשורת , בטחון ומולטימדיה לבניין רב תכליתי חדש
הורדהורד

ייעוץ ביטוח וניהול סיכונים

מס' 2/2024
דחיית מועד הגשה
הורד

איטום גג אולם מכשירים - הבהרה 2

מס' 3/2024
הבהרה 2
הורד

ייעוץ ביטוח וניהול סיכונים

מס' 2/2024
הבהרה 1
הורד

עמדות טעינה לרכבים

מס' 1/2024
הבהרה 1 ודחיית מועד הגשה
הורדהורד

איטום גג אולם מכשירים -הבהרה 1

מס' 3/2024
הבהרה - סיור קבלנים
הורד

איטום גג אולם מכשירים

מס' 3/2024
איטום גג אולם מכשירים
הורדהורד

ייעוץ ביטוח וניהול סיכונים

מס' 2/2024
ייעוץ ביטוח וניהול סיכונים
הורד

עמדות טעינה לרכבים

מס' 1/2024
מכרז פומבי משותף 1/2024 לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, תפעול, תחזוקה וניהול של עמדות טעינה לרכבים חשמליים
הורד

שירותי סדרנות בחניונים

מס' 4/2023
דחיית מועד הגשה ומענה על שאלות הבהרה
הורדהורד

שירותי סדרנות בחניונים

מס' 4/2023
מכרז לאספקת שירותי סדרנות בחניונים בזמן אירועים ומשחקים
הורד

ציפוי סינטטי אתלטיקה - הבהרה

מס' 6/2023
הבהרה 1 - בנושא תמורה, מכרז ציפוי סינטטי אצטדיון האתלטיקה
הורדהורד

חנויות טניס - דחיית מועד הגשה

מס' 3/2023
מועד ההגשה החדש יהיה 8/6/2023 בשעה 12:00
הורד

חנויות טניס - הבהרה 3

מס' 3/2023
מכרז 3/2023 הזמנה להציע הצעות לניהול ותפעול חנויות טניס רוקח4/רוקח 67/ שטרית 2
הורד

בית ספר לטניס - הבהרה 2

מס' 4/2023
מכרז 4/2023 הצעות לניהול בית ספר לטניס - הבהרה 2
הורד

בית ספר לטניס - הבהרה

מס' 4/2023
ניהול ותפעול בית ספר לטניס רוקח 4 - הבהרה
הורד

חנות טניס - הבהרה 2

מס' 3/2023
מכרז חנויות טניס במתחמים רוקח 4, רוקח 67 ושטרית 2
הורד

ציפוי סינטטי באצטדיון האתלטיקה

מס' 6/2023
ציפוי סינטטי אצטדיון האתלטיקה הבהרה 1
הורד

חנות טניס - הבהרה

מס' 3/2023
מכרז פומבי לחנויות טניס במתחמי טניס- הבהרה 1
הורד

שדרוג אתלטיקה - הבהרה 2

מס' 5/2023
הבהרה 2 למכרז קבלן תשתיות לשדרוג אתלטיקה
הורדהורד

ציפוי סינטטי באצטדיון האתלטיקה

מס' 6/2023
ציפוי סינטטי למסלול האתלטי קה במרכז הספורט הלאומי תל אביב בע" מ לינק למסמכים https://telavivsport.sharepoint.com/:f:/s/ExternalData/EryybPiMtDFOiOqdbiYuHykBfAbq9EAxiqb-lt7FNIGrgQ?e=RY6djS
הורדהורד

שדרוג אתלטיקה - הבהרה

מס' 5/2023
בהמשך לסיור הקבלנים ולשאלות הבהרה שנשלחו, מצ"ב סיכום סיור הקבלנים וכן מסמך הבהרה לגבי רכישת ציוד הספורט. כמו כן, שימו לב תאריך ההגשה של המכרז נדחה ל 1.6.2023 בשעה 12:00
הורדהורד

חנות טניס

מס' 3/2023
הזמנה להציע הצעות לקבלת הרשאה לניהול ותפעול חנות לציוד ואביזרי טניס במתחמ י הטניס רוקח 67 / רוקח 4 / שיטרית 2
הורד

ניהול ותפעול בית ספר לטניס

מס' 4/2023
מכרז פומבי לניהול ותפעול בית ספר לטניס במתחם הטניס ברוקח 4 , תל-אבי ב
הורד

שדרוג אצטדיון האתלטיקה

מס' 5/2023
קבלן תשתיות ואספלט שדרוג אצטדיון האתלטיקה במרכז הספורט הלאומי ת"א קישור למסמכי המכרז https://telavivsport.sharepoint.com/:f:/s/ExternalData/Eh28jhvCNHRFnpIVBVkBNtkBF4CJ-9p5xLq4Qbo49hlRmQ?e=g7BRGB
הורדהורד

קול קורא - חדשנות בספורט

מס' 
חושבים שהמיזם שלכם יכול להתאים? אנא מלאו את הטופס בקישור הבא - https://forms.gle/kbYJuv7VGqDoK84M6 . לשאלות נוספות - מעיין אילוז, רכזת התכנית Smart Sports City | 052-4054189 | maayan@colosseumsport.com בהצלחה! מחכים למיזמים שלכם.
הורד

ביטוח אלמנטרי - הבהרה

מס' 2/2023
מכרז ביטוח אלמנטרי - הבהרה 1
הורד

הבהרה 2 - מכרז שילוט חוצות

מס' 1/2023
הבהרה 2 - שילוט חוצות
הורד

שילוט חוצות 1/2023

מס' 1/2023
הבהרה ראשונה
הורד

מכרז 2/2023 ביטוח אלמנטרי לחברה

מס' 2/2023
מכרז פומבי מס' 2/2023 לכיסוי מערך הביטוחים האלמנטריים של חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ
הורד

מכרז פומבי 1/2023

מס' 1/2023
מכרז שילוט חוצות - מרכז הספורט הלאומי ת"א
הורד

קול קורא להפעלת מתחם

מס' 
קול קורא – הזמנה להציע להצעות להפעלת מתחם בבניין הרב ספורט ברחוב שטרית 6, תל אביב בשטח של כ 250 מ"ר
הורד

דחיית מועד הגשה - 8/2022

מס' 8/2022
מכרז פומבי 8/2022 לאפיון, הקמה, הטמעה, תפעול ותחזוקה של מערכת לניהול מבנים הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז
הורד

הודעה על התקשרות עם ספק יחיד

מס' 
הודעה על התקשרות עם ספק יחיד וישניה שירותי ספורט - שדרוג ואבזור אולם התעמלות מכשירים
הורד

הבהרה - מכרז משותף - 9/2022

מס' 9/2022
למתן שירותי פירוק, הרכבה ושינוע של ציוד במתקני היכלי הספורט ומרכז הספורט
הורד

מכרז משותף 8/2022 - הבהרה

מס' 8/2022
הבהרה- לאפיון, הקמה, הטמעה, תפעול ותחזוקה של מערכת לניהול מבנים
הורד

מכרז משותף 8/2022

מס' 8/2022
לאפיון, הקמה, הטמעה, תפעול ותחזוקה של מערכת לניהול מבנים
הורדהורד

מכרז משותף 9/2022

מס' 9/2022
למתן שירותי פירוק , הרכבה ושינוע של ציוד לרבות כיסוי פרקט ודשא ועבודות נוספות
הורד

הבהרה - מכרז פומבי - 13/2022

מס' 13/2022
הבהרה - מועדי הגשה
הורד

הבהרה - מכרז פומבי - 12/2022

מס' 12/2022
הבהרה - מועדי הגשה
הורד

הבהרה - מכרז פומבי 11/2022

מס' 11/2022
הבהרה - מועדי הגשה
הורד

מכרז פומבי - 13/2022

מס' 13/2022
שטח בגודל כ 13 מ"ר להשכרה בבניין הרב ספורט
הורד

מכרז פומבי 12/2022

מס' 12/2022
שטח בגודל כ 12 מ"ר להשכרה בבניין הרב ספורט
הורד

מכרז פומבי 11/2022

מס' 11/2022
משרד בשטח של כ 10 מ"ר להשכרה בבניין הרב ספורט
הורד

הבהרה 2 - מכרז פומבי - 9/2022

מס' 9/2022
מכרז פומבי מס' 9/2022 לניהול ותפעול בית ספר לטניס במתחם הטניס רוקח 6
הורד

הבהרה - מכרז פומבי - 9/2022

מס' 9/2022
מכרז פומבי מס' 9/2022 לניהול ותפעול בית ספר לטניס במתחם הטניס רוקח 6
הורד

הבהרה 2 - מכרז פומבי - 6/2022

מס' 6/2022
הבהרה - מכרז פומבי לניהול ותפעול חנות לציוד ואביזרי ספורט במבנה הרב ספורט
הורד

מכרז פומבי 9/2022

מס' 9/2022
מכרז פומבי מס' 9/2022 לניהול ותפעול בית ספר לטניס במתחם הטניס רוקח 67
הורד

הבהרה - מכרז פומבי - 6/2022

מס' 6/2022
חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ ("החברה״) מכרז פומבי מס' 6/2022 לקבלת הרשאה לניהול ותפעול חנות לציוד ואביזרי ספורט בבניין הרב ספורט שבמרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ מסמך הבהרות מספר 1 מיום 17/7/2022
הורד

הבהרה - מכרז פומבי - 5/2022

מס' 5/2022
מכרז פומבי מס' 5/2022 לקבלת הרשאה לניהול ותפעול מסעדה בבניין הרב ספורט שבמרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ מסמך הבהרות מספר 1 מיום 18/7/2022
הורד

מכרז פומבי 4/2022

מס' 4/2022
לניהול ותפעול בית קפה בבנין הרב ספורט שבמרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ
הורד

מכרז פומבי 6/2022

מס' 6/2022
מכרז פומבי לניהול ותפעול חנות לציוד ואביזרי ספורט במבנה הרב ספורט
הורד

מכרז פומבי 5/2022

מס' 5/2022
מכרז פומבי לניהול והפעלה של מסעדה בבניין הרב ספורט
הורד

הבהרה - מכרז משותף - 5/2022

מס' 5/2022
מכרז משותף 5/2022 לאספקת ציוד ומוצרי תחזוקה לחברת היכלי הספורט תל אביב - יפו בע"מ ולחברת מרכז הספורט הלאומי ת"א
הורד

הבהרה 2 - מכרז פומבי משותף - 4/2022

מס' 4/2022
מכרז משותף מס' 4 למתן שירותי ניקיון ואחזקה במתקני חברת היכלי הספורט תל אביב – יפו בע"מ ומרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ הבהרה בנוגע לנספח 1 להסכם ההתקשרות
הורד

הבהרה - מכרז פומבי משותף - 4/2022

מס' 4/2022
מכרז פומבי 4/2022משותף משותף להיכלי הספורט ולמרכז הספורט לקבלת שירותי ניקיון למתקני החברות
הורדהורד

מכרז משותף 5/2022

מס' 5/2022
מכרז משותף 5/2022 לאספקת ציוד ומוצרי תחזוקה לחברת היכלי הספורט תל אביב - יפו בע"מ ולחברת מרכז הספורט הלאומי ת"א
הורד

4-2022 דחיית מועד הגשה

מס' 4-2022
הורד

ספק יחיד 00/2022

מס' 00/2022
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - להקמה ותפעול של מגרשי פאדבול
הורד

הבהרה שניה - מכרז 8/2022

מס' 8/2022
אספקה והתקנת מערכת קול בוולודרום
הורד

מכרז פומבי - 3/2022

מס' 3/2022
יועץ לתכנון ושדרוג אצטדיון האתלטיקה הקלה במרכז הספורט הלאומי ת"א
הורד

הבהרה מכרז 8/2022

מס' 8/2022
אספקה והתקנת מערכת קול בוולודרום
הורד

מכרז פומבי משותף - 4/2022

מס' 4/2022
מכרז פומבי 4/2022 משותף להיכלי הספורט ולמרכז הספורט לקבלת שירותי ניקיון למתקני החברות
הורד

מכרז 8/2022

מס' 8/2022
מכרז פומבי לאספקה והתקנה של מערכת קול בוולודרום הלאומי ע"ש סילבן אדמס שבמרכז הספורט הלאומי ת"א
הורד

קול קורא 1/2022

מס' 1/2022
קול קורא לתכנון וניהול של תוכנית חדשנות ויוזמות טכנולוגיות בתחום הספורט
הורד

הבהרה 2 - מכרז פומבי - 1/2022

מס' 1/2022
הבהרה מכרז החלפת יחידת קירור ומשאבות
הורד

הבהרה - מכרז פומבי - 1/2022

מס' 1/2021
החלפת יחידת קירור ומשאבות
הורד

מכרז פומבי 1.2022

מס' 1/2022
מכרז לעבודות והחלפת יחידת קירור ומשאבות - 1/2022
הורד

הבהרה - מכרז פומבי - 2/2022

מס' 2/2022
מכרז פומבי בית קפה ומרכז חוויתי לקהילת רוכבי האופניים - 2/2022
הורד

מכרז פומבי 2/2022

מס' 2/2022
מכרז פומבי בית קפה ומרכז חוויתי לקהילת רוכבי האופניים - 2/2022
הורד

מכרז פומבי - 7/2021 - הבהרה שניה

מס' 7/2021
הבהרה - שדרוג תאורת לד בטניס
הורד

מכרז פומבי 7/2021 - הבהרה

מס' 7/2021
הבהרה - שדרוג התאורה במגרשי הטניס
הורד

מכרז פומבי - 7/2021

מס' 7/2021
שדרוג התאורה במגרשי הטניס
הורד

הבהרה - החלפת תאורת לד

מס' 5/2021
הורד

אולם אירועים / מסעדה

מס' 6/2021
הפעלת אולם אירועים /מסעדה
הורד

מכרז פומבי להחלפה לתאורת לד

מס' 5/2021
הורד

הבהרה - החלפת תאורת לד

מס' 5/2021
להחלפת תאורה ממטל הלייד לתאורת לד בוולודרום הלאומי ע"ש סילבן אדמס במרכז הספורט הלאומי תל אביב.
הורד

מכרז פומבי - 2/2021

מס' 2/2021
להשכרה שטח של 12מ"ר משרדים/ שירותי תמיכה ומעטפת והכול בזיקה לספורט
הורד

מכרז פומבי - 3/2021

מס' 3/2021
השכרת שטח של 80 מ"ר משרדים/שירותי תמיכה ומעטפת והכול בזיקה לספורט
הורד

מכרז פומבי - 4/2021

מס' 4/2021
השכרת שטח של 130 מ"ר למטרת אימון גופני בשיטת פילאטיס
הורד

הבהרה - החלפת תאורת לד

מס' 5/2021
הורד

חנויות טניס

מס' 3/2023
מועד הגשת ההצעות עודכן ויהיה 8/6/2023 בשעה 12:00
הורד